Systeemdenken

Jan organiseert regelmatig en workshops en trainingen met als doel Systeemdenken in organisaties toe te passen.

V
oorbeelden van onze trainingen en adviesopdrachten:
- Voor een verzekeraar om het systemisch denken van de organisatie top te versterken
- Voor een innovatienetwerk van het Min. van Landbouw, systeemdenken en innovatie
- Voor een chemisch concern regelmatig workshops voor het middenmanagement
- Voor een zorginstelling zicht krijgen op het systeem in de top van de organisatie
- Voor een onderwijsinstelling het systemisch coachen van de directie

Systeemdenken is een van onze werkwijzen als we met organisaties aan in dialoog gaan, op zoek naar patronen en oplossingsrichtingen.

Systeemdenken is verreweg de beste methode om complexiteit in organisaties te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek worden hardnekkige steeds terugkerende problemen ontdekt. Door het visualiseren van de dynamiek(de systemen), worden vaak onverwachte oplossingsrichtingen gevonden. Organisaties hebben er echt wat aan.

Systeemdenken is een benadering, waarbij het gehele systeem in beschouwing wordt genomen. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de eigen rol van de probleemeigenaar in het ontstaan en in stand houden van het probleem.

Onze trainingen, advies- en coaching-trajecten zijn opgezet om organisaties te leren Systeemdenken toe te passen. Hiermee wordt een gedegen basis gelegd voor een lerende organisatie.

Meld u aan voor een training of een gesprek door middel van een e-mail.